geodetorava-podzamok-hrad
geodetorava-kriva-hala6
Oravská_Poruba_-_2
geodetorava-kriva-hala4
geodetorava-podzamok-obchvat
geodetorava-kriva-hala
 

Zameriame a vytýčime Vám všetky typy stavieb, pozemkov, malé aj veľké pozemkové úpravy. 

PONÚKAME EXTRA SLUŽBY

 

Poradíme a pomôžeme Vám

s postupom pri riešení vlastníctva a tiež so zápisom nehnuteľností 

do katastra.

ROBÍME VŠETKY GEODETICKÉ PRÁCE

 

stavebná geodézia

- podklady pre projekty stavieb

- práce počas výstavby

- porealizačné zamerania

PRACUJEME ODBORNE

 

Máme kvalifikovaný tím

a všetky zákonné

overovacie pečiatky

pre geodetické práce.

katastrálna geodézia

- geometrické plány

- vytyčovanie hraníc

- pozemkové úpravy

právna geodézia

- mimosúdne riešenia 

pozemkových sporov

- podklady pre súdne rozhodnutia

GEODET Gremium, s.r.o.

Kancelária DK:

Obrancov mieru 1774/12

026 01 Dolný Kubín

Kancelária NO:

Hattalova 341/7 

029 01 Námestovo

Kancelária RK:

V. Šrobára 1524/6

034 01 Ružomberok